Algemene Ledenvergadering 18 mei 2020

Onderstaand kunt u de stukken ten behoeve van onze Algemene Ledenvergadering inzien en desgewenst downloaden:

Agenda Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 mei 2018

Jaarverslag 2019 OBM Noord Holland

Bijlage agendapunt 6