Na de storm

Op donderdag 18 januari trok een heftige westerstorm over ons land. Daken raakten beschadigd, vrachtwagens kantelden en bomen en takken hinderden het verkeer op auto- en spoorwegen. Er vielen zelfs doden te betreuren. In de loop van de middag nam de windkracht af, maar het verkeer bleef nog lange tijd ontregeld. Voor de schade-experts van de verzekeraars begon het werk op dat moment.

90 miljoen euro schade

De eerste schaderamingen van het Verbond van Verzekeraars gaan uit van ongeveer 90 miljoen euro. Hierin is schade aan overheidseigendommen en bedrijven niet meegenomen. De vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, ontving ongeveer 3.600 schademeldingen voor zo’n 30 miljoen euro. De landbouwsector liep eveneens flinke klappen op.

Zorgvuldig en snel

We doen vanzelfsprekend moeite om alle schademeldingen zo zorgvuldig en snel mogelijk af te handelen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.