Aansprakelijkheidsverzekering

U stoot per ongeluk de glazen kast van vrienden kapot. Of uw kind schiet een bal tegen de geparkeerde auto van uw buren. Deze risico’s verzekert u met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Dus, schade per ongeluk veroorzaakt aan spullen, gebouwen of dieren van anderen. Maar, nog veel belangrijker om te vermelden, als door uw onoplettendheid iemand anders letsel oploopt. Denkt u hierbij aan oversteken en u daarbij een naderende fietser over het hoofd zien. Dit financiële risico is ook verzekerd en die schadekosten kunnen enorm hoog zijn!

Er zijn twee varianten: Alleenstaand of Gezinsdekking. In beide gevallen zijn de huisdieren meeverzekerd. Heeft u een Alleenstaandendekking, dan geldt de verzekering uitsluitend voor u. Bij een Gezinsdekking zijn over het algemeen alle personen, die op het genoemde adres wonen, verzekerd. Kinderen die voor studie uitwonend zijn, vallen ook onder uw verzekering. Sommige verzekeraars hanteren een uiterste leeftijd van 27 jaar. Of dat in uw polisvoorwaarden ook geldt, controleren wij graag voor u.

U verzekert het risico dat u door onoplettendheid schade toebrengt aan spullen van anderen, de zogenaamde “materiële schade”. Let wel: schade aan spullen van verzekerden onderling is niet meeverzekerd!

Het is mogelijk dat u, uw gezinslid of huisdier iemand anders onbedoeld verwondt. De kosten die daarmee gemoeid zijn worden door uw verzekeraar vergoed, maar natuurlijk alleen als u aansprakelijk bent. Overigens is letselschade aan verzekerden onderling ook meeverzekerd.

• Als u schade toebrengt terwijl u bezig bent met betaald werk of met het uitoefenen van een beroep. U bent dus alleen verzekerd als u schade veroorzaakt als particulier of als vrijwilliger.
• Schade aan spullen of gebouwen die u huurt, least, pacht of in vruchtgebruik heeft.
• Schade aan spullen van uw werkgever die u leent of gebruikt.
• Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, aanhangwagens, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen, zeilplanken en luchtvaartuigen van iemand anders, die u bewaart of gebruikt.
• Diefstal of verlies van sieraden, geld, waardepapieren, (bank)passen of creditcards van iemand anders, die u bewaart of gebruikt.

Vraagt u de benadeelde of deze u schriftelijk aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Heeft deze wellicht zelf een verzekering die de schade dekt? Verwijst u dan ook naar de eigen verzekering. Die regelt rechtstreeks met haar eigen klant en verhaalt vervolgens op uw verzekering. De benadeelde is zo sneller schadeloos gesteld en wordt niet gevraagd uw aansprakelijkheid aan te tonen. In het kader rechts kunt u kiezen voor “Schadeformulier”. Deze kunt u digitaal invullen en vervolgens naar ons mailen (info@obmverzekeringen.nl). Als u daar ook de aansprakelijkstelling van de tegenpartij bij doet, zorgen wij voor aanlevering bij uw verzekeraar en kan de schade snel en deskundig in behandeling genomen worden.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft. Wij helpen u graag!