Autoverzekering

Als eigenaar van een motorrijtuig bent u verplicht het voertuig minimaal tegen het WA-risico (= Wettelijke Aansprakelijkheid) te verzekeren. De RDW controleert zeer regelmatig of aan kentekens een verzekering gekoppeld is. Als dat ontbreekt, riskeert de kentekenhouder een boete van ca. € 400,-. U ontkomt alleen aan de verzekeringsplicht als u het kenteken heeft laten schorsen bij het postkantoor, deze schorsing heeft een maximale geldigheidsduur van een jaar.

In het kort

De WA-dekking is de basisdekking: deze dient u minimaal te hebben. Hierbij verzekert u vooral het financiële risico van toegebrachte schade aan iemand anders door uw motorrijtuig. Schade aan uw eigen auto is hiermee niet verzekerd. U kunt uitbreiden naar WA & Beperkt Casco. Dan is schade aan uw eigen auto door een aantal gebeurtenissen ook meeverzekerd. Maar, dat geldt niet voor schade aan uw auto door een botsing of aanrijding (ongeacht wie aansprakelijk is), of als u slipt, omslaat of van de weg raakt. Schade door die gebeurtenissen zijn gedekt in de WA & Volledig Cascoverzekering, de zgn. all-riskdekking. Dit is de duurste, maar ook meest uitgebreide autoverzekering.

De premie die u betaalt hangt onder andere af van uw leeftijd, waar u woont en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. En natuurlijk: van schades die u eerder heeft gehad. Hoe langer u geen schade heeft, hoe meer korting u krijgt op de premie.

Wilt u niet alleen uw auto tegen schade verzekeren, maar ook uzelf, uw passagiers en uw spullen? Of wilt u kunnen rekenen op juridische hulp als u schade heeft? Met  aanvullende autoverzekeringen maakt u uw Autoverzekering nog completer.

Naast de verzekering van / voor de auto kunt u ook de inzittenden, inclusief uzelf, verzekeren tegen het risico van schade. Er is de traditionele ongevallen inzittendenverzekering: er is een bedrag verzekerd dat uitgekeerd wordt in geval van blijvende invaliditeit (naar rato) of overlijden van de inzittende(n) na een ongeval, ongeacht de schuldvraag. U kunt echter ook kiezen voor de uitgebreidere schadeverzekering voor inzittenden. Dan is naast een vergoeding voor blijvende invaliditeit of overlijden ook smartengeld meegedekt. Dit geldt eveneens voor medische kosten die een inzittende zelf moet dragen omdat de zorgverzekeraar deze niet vergoedt.  Tevens zijn de spullen in de auto van alle inzittenden verzekerd als deze door een ongeval beschadigd raken. Wij adviseren altijd deze te sluiten.

Bent u zelf verzekerd voor schade aan uw auto, die door een ander is veroorzaakt? Dan zal uw verzekeraar de betaalde schade proberen de verhalen op de aansprakelijke partij. Bent u niet verzekerd, dan zult u zelf de tegenpartij aansprakelijk moeten stellen en de geleden schade aantonen en aannemelijk maken. Heeft u alleen materiële schade, dan is dat nog te overzien. Maar stel dat u letsel heeft opgelopen en u juridische hulp nodig heeft? Verzeker het risico van deze kosten, u betaalt nog geen € 10,- per maand hiervoor!

Heeft u het Op Maat- of Optimaal-pakket? Belt u ons, dan maken wij de berekening gratis en adviseren wij u ook over de polisvoorwaarden: wat vindt u belangrijk? Wij hebben toegang tot een groot aanbod van verzekeraars waaruit gekozen kan worden. Betaalt u niet voor onze dienstverlening? Dan willen wij u uiteraard ook graag helpen, alleen vragen wij daar dan wel een vergoeding voor van EUR 50,-.

Heeft u een aanrijding gehad waar ook iemand anders bij betrokken is? Vul dan samen de voorzijde van het Europeesche Aanrijdingsformulier in.  Beide betrokkenen zetten een handtekening en pas daarna de formulieren scheiden. Na het loshalen van de formulieren mag er niets meer gewijzigd worden op de voorzijde. Ieder neemt een deel mee naar huis en vult daar de achterzijde in.

Is er schade ontstaan door uw eigen toedoen of door een onbekende derde? Dan vult u ook het Europeesche Aanrijdingsformulier in, alleen laat u de gegevens bij “Voertuig B” leeg. Ook hier de achterzijde invullen.

Het schadeformulier daarna graag naar ons opsturen, zorgen wij voor een melding bij uw verzekeraar.

Neemt u altijd even telefonisch contact met ons op bij een gedekte schade. Wij kunnen u wijzen op aangesloten herstellers van diverse verzekeraars waardoor u mogelijk een lager eigen risico heeft, een gratis leenauto kunt gebruiken etc.