Doorlopende reisverzekering

Uw vakantieplezier en waardevolle spullen beschermt u het beste met een goede reisverzekering. Diefstal van bagage, onverwacht in het ziekenhuis belanden, een ongeval, de vakantiereis moeten afbreken wegens noodzakelijke terugkeer naar huis. Het zijn zaken die uw vakantie goed kunnen verpesten. En u vaak ook nog eens veel geld kosten. Uw vakantie of reis moet dus goed verzekerd zijn.
Let op: voor reizen met een zakelijk karakter gelden aparte verzekeringsmogelijkheden.

De basisdekking bestaat uit Personenhulp en Buitengewone kosten. Als u door een ongeval of noodgeval naar huis moet, dan regelt de Alarmcentrale dit voor u. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een “gipsvlucht”. Deze kosten kunnen enorm oplopen en vallen niet onder de reguliere ziektekostenverzekering.
Het standaard verzekeringsgebied is Europa, dat is inclusief de landen rondom de Middellandse Zee. Gaat u verder weg, denkt u dan er om de dekking uit te breiden naar Wereld.

De basisdekking kunt u uitbreiden met de volgende modules:

  • Bagage: Er gelden maximale vergoedingen en er is meestal een eigen risico per gebeurtenis van toepassing;
  • Geneeskundige kosten: de verplichte Zorgverzekering geeft maar een beperkte dekking voor medische kosten, gemaakt in het buitenland;
  • Winter- en bijzondere sporten: Schade die u lijdt direct als gevolg van winter- of andere risicoverhogende sporten is alleen gedekt als u deze module heeft meeverzekerd;
  • Hulp- en Huur vervoermiddel: als u onderweg tijdens de reis pech krijgt met uw auto, geholpen moet worden, maar ook een vergoeding voor huur vervangend vervoer;
  • Ongevallen: een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit, tijdens de reis overkomen;
  • Annuleringsverzekering.

Heeft u een reis geboekt, maar kan deze onverwachts niet doorgaan als gevolg van een gedekte gebeurtenis? Dan verzekert u de annuleringskosten voor de hele verzekerde reissom voor zover u deze niet terug krijgt van de reisorganisatie. Ook als u een reis moet afbreken of als er sprake is van een aankomstvertraging langer dan 8 uur, kan er recht zijn op een vergoeding.
Tevens is er dekking bij voortijdig afbreken van uw vakantie als gevolg van een gedekte gebeurtenis. De vergoeding hiervoor hangt af van de verzekeringsvorm die u heeft:

  • Bij Garantie- (of Allrisk-)annulering wordt uitgegaan van de hele reissom.
  • Bij “gewone” Annulering zijn het de niet-gebruikte vakantiedagen.

Er gelden wel maximale verzekerde bedragen per persoon per reis en per polis per jaar.

De Alarmcentrale staat tijdens uw vakantie dag en nacht voor u klaar. Voor noodhulp, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte of bij overlijden. Neemt u altijd contact met haar op in een noodsituatie, zij helpt en ontzorgt. Het telefoonnummer staat op uw verzekeringspasje, zorg dat u die altijd bij u heeft op vakantie!

Doet zich een noodsituatie voor, bel dan altijd gelijk met de Alarmcentrale. Het telefoonnummer staat op uw verzekeringspasje.

Is bagage gestolen of bent u deze verloren? Doet u dan altijd aangifte bij de lokale politie of de reisleiding. Deze aangifte wil de verzekeraar altijd ontvangen, samen met een schadeformulier en aankoopnota waaruit het bedrag en aanschafdatum blijkt.
Is uw bagage stuk gegaan tijdens de reis, maakt u dan in ieder geval een foto waaruit het beschadigde blijkt en dat het op vakantie gebeurd is. Bij thuiskomst informeert u naar de herstelkosten en meldt u de schade middels een ingevuld schadeformulier samen met de benodigde stukken.

Verzekeraars vragen ook altijd naar de boekingsstukken waaruit de reis blijkt, stuurt u die ook graag mee.

Direct afsluiten