Oldtimerverzekering

Veel mensen kunnen genieten van een klassieke auto met karakter. En als trotse bezitter van een oldtimer wilt u er natuurlijk ook mooie ritten mee maken. Dan is het prettig te weten dat uw auto goed verzekerd is. Daarom kunt u met een Oldtimerverzekering onbezorgd de weg op.

De WA-dekking is de basisdekking: deze dient u minimaal te hebben. Hierbij verzekert u vooral het financiële risico van toegebrachte schade aan iemand anders door uw motorrijtuig. Schade aan uw eigen auto is hiermee niet verzekerd. U kunt uitbreiden naar WA & Beperkt Casco. Dan is schade aan uw eigen auto door een aantal gebeurtenissen ook meeverzekerd. Maar, dat geldt niet voor schade aan uw auto door een botsing of aanrijding (ongeacht wie aansprakelijk is), of als u slipt, omslaat of van de weg raakt. Schade door die gebeurtenissen zijn gedekt in de WA & Volledig Cascoverzekering, de zgn. all-riskdekking. Dit is de duurste, maar ook meest uitgebreide autoverzekering.

Wilt u niet alleen uw auto tegen schade verzekeren, maar ook uzelf, uw passagiers en uw spullen? Of wilt u kunnen rekenen op juridische hulp als u schade heeft? Met  aanvullende autoverzekeringen maakt u uw Autoverzekering nog completer.

Als u schade krijgt aan uw oldtimer, worden in principe de reparatiekosten vergoed. U bepaalt zelf waar u de oldtimer laat repareren. Het kan zijn dat uw oldtimer niet meer te repareren is. In dat geval geldt als uitgangspunt voor schadevergoeding de taxatiewaarde.

U rijdt niet dagelijks met uw oldtimer, waardoor er minder kans op schade is. Daarom betaalt u minder premie dan bij de ‘gewone’ autoverzekering. En uw oldtimer is verzekerd tijdens toer- en regelmatigheidsritten. Dit geldt ook voor jonge bestuurders.

Naast de verzekering van / voor de auto kunt u ook de inzittenden, inclusief uzelf, verzekeren tegen het risico van schade. Er is de traditionele ongevallen inzittendenverzekering: er is een bedrag verzekerd dat uitgekeerd wordt in geval van blijvende invaliditeit (naar rato) of overlijden van de inzittende(n) na een ongeval, ongeacht de schuldvraag. U kunt echter ook kiezen voor de uitgebreidere schadeverzekering voor inzittenden. Dan is naast een vergoeding voor blijvende invaliditeit of overlijden ook smartengeld meegedekt. Dit geldt eveneens voor medische kosten die een inzittende zelf moet dragen omdat de zorgverzekeraar deze niet vergoedt.  Tevens zijn de spullen in de auto van alle inzittenden verzekerd als deze door een ongeval beschadigd raken. Wij adviseren altijd deze te sluiten.

Bent u zelf verzekerd voor schade aan uw auto, die door een ander is veroorzaakt? Dan zal uw verzekeraar de betaalde schade proberen de verhalen op de aansprakelijke partij. Bent u niet verzekerd, dan zult u zelf de tegenpartij aansprakelijk moeten stellen en de geleden schade aantonen en aannemelijk maken. Heeft u alleen materiële schade, dan is dat nog te overzien. Maar stel dat u letsel heeft opgelopen en u juridische hulp nodig heeft? Verzeker het risico van deze kosten, u betaalt nog geen € 10,- per maand hiervoor!

Heeft u een aanrijding gehad waar ook iemand anders bij betrokken is? Vul dan samen de voorzijde van het Europeesche Aanrijdingsformulier in.  Beide betrokkenen zetten een handtekening en pas daarna de formulieren scheiden. Na het loshalen van de formulieren mag er niets meer gewijzigd worden op de voorzijde. Ieder neemt een deel mee naar huis en vult daar de achterzijde in.

Is er schade ontstaan door uw eigen toedoen of door een onbekende derde? Dan vult u ook het Europeesche Aanrijdingsformulier in, alleen laat u de gegevens bij “Voertuig B” leeg. Ook hier de achterzijde invullen.

Het schadeformulier daarna graag naar ons opsturen, zorgen wij voor een melding bij uw verzekeraar.

Neemt u altijd even telefonisch contact met ons op bij een gedekte schade. Wellicht dient een expert ingeschakeld te worden om de schade te beoordelen.

Direct afsluiten